Hautron lagar og sel program og løysingar for aviser og trykkerier (pre-print) basert på PDF-teknologi.
Utanom dette tek me også konsulentoppdrag innan IT generellt, men helst i samband med Internet.
Oppdatert webcambilete frå kontoret i
Ladispoli, nordvest av Roma.
41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E
Biletet blir oppdatert kvart minutt og websida
blir automatisk oppfriska kvart femte minutt.

Utsikt frå Hautron verstasjon
Utsikt frå Hautron verstasjon i Ladispoli
To WebCam-filmar blir generert kvar kveld,
ein med eit bilete per minutt,
den andre med bilete kvart andre minutt.
Klikk nedafor for å sjå siste genererte film:
Klikk for å sjå animasjonsfilmen 2-minutts intervall animasjon frå 2024-06-22
Filstorleik 0.44 mb , lengde 10-15 sekund
Klikk for å sjå animasjonsfilmen 1 minutts intervall film frå 2024-06-22
Filstorleik 0.87 mb , lengde 25-30 sekund

Originalbilete frå telekamera
Tilbake til verstasjonssidene
Annan lokal verinformasjon
Sjå filmar frå tidlegare dagar frå veroversiktssidene for siste månad.
Trond HaugeMy homePage. Hautron homePage.Last edited 19-Jan-2008 Trond HAUGE